Openingstijden op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met ons via 0800-1050
Wanneer wordt mijn container geleverd? Doorzoek de planning Vul hieronder uw postcode in om op te zoeken op welke dag uw container geleverd zal worden.
* verplichte velden

Vervangen containers

Brief over extra gft en/of papier container.

Inwoners die in april een aanvraag hebben gedaan voor een nieuwe extra container of een grotere container voor gft of papier en karton, hebben in september een brief ontvangen met data wanneer de nieuwe of extra container voor gft en/of papier karton geleverd wordt, wanneer deze container(s) voor de laatste keer gelegd worden en wanneer de oude container(s) opgehaald.

• Als u de gft en of papier container(s) niet meer wil hebben dan kunt u dit mailen naar containers@gad.nl ovv straatnaam postcode en huisnummer.

• Als u de container(s) alsnog wilt ruilen dan kunt u vanaf februari 2019 contact opnemen met de GAD.

Het speciale servicenummer 0800-1050 is vanaf maandag 13 augustus weer bereikbaar.

Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die u van ons begin april hebt ontvangen, krijgt u nieuwe containers voor uw huishoudelijk afval.

 

  1. U krijgt binnenkort een container voor verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken (pmd). Bijna al uw lege verpakkingsafval mag in deze container. Wat is pmd? Kijk op www.doemeemetpmd.nl.
  2. In het najaar wordt uw container voor restafval omgewisseld.
  3. Pas in 2019 veranderen de inzameldagen en de inzamelfrequenties.

 
De afgelopen tijd hebben veel inwoners een brief van ons ontvangen over het leveren van de nieuwe PMD-container. Bij een aantal adressen is dit helaas mis gegaan.
In deze brief spreken wij van levering tussen 14 en 18 april. De alerte brieflezer weet natuurlijk dat wij hiermee 14 tot 18 mei bedoelen.

Nieuwe container voor pmd-afval

In een brief die u binnenkort ontvangt wordt u geïnformeerd over de datum wanneer u een PMD container ontvangt. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven. U herkent uw container aan het adres op de sticker die aan de zijkant van de containers is geplakt. Deze container kunt u direct gebruiken.

Let op: Het kan zijn dat in bepaalde wijken de inzamel dag voor de pmd gaat veranderen. U wordt hierover apart geïnformeerd. Houdt hiervoor ook de afvalkalender op www.gad.nl en / of de GAD-app in de gaten.

 

Nieuwe container voor restafval

Uw restafval container zal na de zomervakantie worden omgewisseld voor een nieuwe container. U krijgt hierover een aparte brief.

 

Barcodesticker

Bij de brief die u binnekort ontvangt treft u twee stickers aan om op uw papier- en gft-container(s) te plakken. Wij vragen u om de sticker aan de zijkant van beide containers te plakken, op dezelfde plek als waar de sticker op uw nieuwe pmd- en restafvalcontainer is geplakt. Deze sticker is deelbaar. U kunt ervoor kiezen om alleen de onderkant op te plakken, dit i.v.m. de privacy.

Heeft u meerdere papier- of gft-containers? Of zijn de bijgevoegde stickers beschadigd? Dan kunt u bij ons nieuwe of meer stickers aanvragen. Vanaf 1 januari 2019 legen wij alleen containers met daarop deze speciale barcodesticker. Op de sticker met barcode staat voor welke afvalsoort de container bedoeld is en bij welk adres de container hoort. Hierdoor weten wij hoeveel containers er in gebruik zijn en hoeveel containers wij moeten legen. Adressen die geen recht hebben op een container, zoals bedrijven, krijgen geen stickers. Hierdoor voorkomen we dat ongewenst afval wordt ingezameld.

Samen halen wij eruit wat erin zit!

Waarom krijgt u eigenlijk nieuwe containers? We willen het scheiden van afval voor u makkelijker maken. Het merendeel van ons afval is namelijk helemaal geen afval maar grondstof en  kan prima worden hergebruikt om nieuwe producten van te maken. Om te helpen bij het afval scheiden, krijgt u een aparte container voor pmd en gaan wij in 2019 uw gft vaker ophalen. Hieronder ziet u hoe vaak wij iedere afvalsoort in 2019 bij u op komen halen. Eind december ontvangt u de nieuwe inzamelkalender. Dit jaar blijven de inzamelfrequenties zoals ze nu zijn.

 

Per 1 januari 2019

Gft

papier en karton

pmd

restafval

maart t/m nov. elke week
dec. t/m febr. 1 x 2 weken

Iedere maand

1 x 3 weken

1 x 3 weken

 

 

Vragen en contact

Heeft u vragen over de nieuwe containers?

  • op www.gad.nl/containers, bij  “meest gestelde vragen” vindt u de antwoorden.
  • mailen naar containers@gad.nl of
  • bellen met het gratis telefoonnummer 0800-1050 tijdens kantooruren (08.30 – 17.00 uur)

 

Met elkaar kunnen we de hoeveelheid restafval flink terugbrengen. Zo gaan we samen voor een duurzame regio.